Arkeologian opetusta Tampereen kesäyliopistossa

22.08.2017

Tampereen kesäyliopistossa on tänä lukuvuonna tarjolla seuraavat arkeologian kurssit Helsingin yliopiston vaatimusten mukaisesti:

Ruokavalio Suomessa esihistoriasta keskiaikaan- arkeologinen näkökulma (3 op)

Aikataulu: 22.-23.9., 29.-30.9. ja 13.-14.10.2017, Perjantaisin klo 16.30-19 ja lauantaisin klo 9.15-14.00

Sisältö
Ruokavalio yhdistetään nykyään usein persoonalliseen elämäntapaa ja nähdään yksilön valintana. Se on kuitenkin hyvin paljon tätä laajempi aihe, sillä emme syö ainoastaan sitä mitä on tarjolla, ja mitä valitsemme syödä ja tähän vaikuttavat myös kulttuuriset käsitykset ja kiellot. Ruoan tuotanto taas on sidoksissa siihen miten hyödynnämme aluetta ja miten ilmaston vaihtelut vaikuttavat ihmispopulaatioiden määrään. Kurssilla käsittelemme ruokavaliota laajempana yhteiskunnallisena kysymyksenä, kuin resepti tai yksilökohtaisesti.

Tärkeitä laajempia ruokavalioon liittyviä kysymyksiä on mm. hirven metsästyksen lisääntyminen keskisellä kivikaudella, viljelyn alkaminen Suomen alueella ja leviäminen rautakaudella tai erätalous osana ruoantuotantoa keskiajalla. Miten eri ruoantuotanto/tuottamattomuus liittyvät ilmastoon ja millaisia muutoksia ne ovat yleensä aiheuttaneet laajemmalla yhteiskunnan tasolla. Kurssilla on tarkoitus käydä läpi suuria linjoja nykyihmisen (ja vähän neanderthalin ihmisen) ruokavaliossa ja sitä mitä tiedämme niistä Suomen osalta.

Käymme läpi pääpiirteittään tiedetyt muutokset sekä paljon esimerkkejä tutkimuskirjallisuudesta ja sen mitä emme tiedä esihistorialliselta kaudelta aina keskiaikaan asti. Kurssin tarkoituksena on myös lisätä kriittistä ajattelua kirjoittamattomia lähteitä ja arkeologian tutkimusta kohtaan. Vaikka kurssi ei ole metodi painotteinen, kurssilla käydään läpi myös nykytutkimuksessa käytettyjen keinojen rajallisuutta. Tämä on tärkeää, sillä se vaikuttaa oleellisesti tietojen luotettavuuteen, joita kirjoittamattomista lähteistä on saatavilla.

Suoritustapa: Luennot 24 tuntia ja tentti
Opettaja: FT Maria Lahtinen
Hinta: 195 €

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/ruokavalio-suomessa-esihistoriasta-keskiaikaan-arkeologinen-nakokulma.

Arkeologiaa temaattisesti / Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 3 op

Aikataulu ja työtavat: Luentoja sekä käytännön harjoituksia mm. maastoharjoitus sekä jälkityöharjoituksia

la 21.4.2018 klo 9-14 (5 opetustuntia)
pe 4.5. klo 17-18.30 (2 opetustuntia)
la 5.5. klo 9-14 (kenttätyöt 5 opetustuntia)
la 12.5.2018 klo 9-14.45 (6 opetustuntia, jälkityöt)
Kohderyhmä: Opintojakso soveltuu sekä opiskelijoille että arkeologian harrastajille.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta.

Sisältö
Nykypäivän arkeologilta vaaditaan runsaasti erilaisia yhteistyö- ja pr-taitoja. Yhteisöarkeologia ja siihen liittyvä yksilöiden osallistaminen oman menneisyyden tutkimukseen ovat kasvavia trendejä. Millä tavalla yksilöt ja yhteisöt voivat käytännössä osallistua arkeologiseen tutkimukseen? Mitä yhteisöarkeologia on arkeologin näkökulmasta? Kuinka yhteistyö käytännössä toimii? Tällä kurssilla käydään läpi yhteisöarkeologiaa yleisesti sekä pohditaan arkeologien, arkeologian harrastajien sekä metallinetsijöiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Kurssilla toteutetaan myös pienimuotoinen kenttätyö, jonka puitteissa yhteistyötä ja kenttätyömenetelmiä voi käytännössä harjoitella.

Opettaja: FM Ulla Moilanen
Hinta: 120 €.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/arkeologiaa-temaattisesti-yhteisoarkeologinen-kenttakurssi.

 

Lisätietoja:
Enni Nordman
Koulutuskoordinaattori, KM
Tampereen kesäyliopisto
Yliopistonkatu 60 A, 4krs
33100 Tampere
puh. 0400 818 229, (03) 223 8433
enni.nordman(at)tampereenkesayliopisto.fi

02.11.2017Angon jäsenkirje 6/2017
22.08.2017Arkeologian opetusta Tampereen kesäyliopistossa