Arkeologian opintoja Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa

10.09.2018

Lähesty arkeologiaa tieteellisestä näkökulmasta! Arkeologian opinnoille on ominaista pitkä
aikaperspektiivi: sen tutkimuskohteet ulottuvat varhaisimmasta kivikaudesta aina nykyhetkeen asti. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman tai kulttuuriperinnön maisteriohjelman mukaisia opintoja.
 
Arkeologian opintokokonaisuus 15 op: 
- Arkeologian perusteet, lisätietoja ja ilmoittautuminen (4.9 mennessä) 
- Archaeology of Finland and Neighbouring Areas, lisätietoja ja ilmoittautuminen (30.10 mennessä) 
- Arkeologiset analyysimenetelmät, lisätietoja ja ilmoittautuminen (31.10 mennessä) 
 
- Arkeologian teemaopintoja: 
- Arkeologian teoria, lisätietoja ja ilmoittautuminen (5.9 mennessä)
- Arkeologiset aineistot, lisätietoja ja ilmoittautuminen (16.1 mennessä) 
 
- Arkeologiaa temaattisesti, useita kursseja mm.
Aineellinen kulttuuri historiallisen ajan lähteenä, syksy 2018
Ruokaan ja ruokailuun liittyvien löytöjen tulkintaa keskiajalla ja uudella ajalla, kevät 2019
Venäjän arkeologian ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä, kevät 2019
 
Lisätietoja arkeologian opinnoistamme osoitteessa: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-
yliopisto/opinnot/arkeologia 
 
Tervetuloa mukaan!
10.09.2018Arkeologian opintoja Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa
14.08.2018Syksyn matka Espanjaan ja Portugaliin 24.-30.9.
27.05.2018Jäsenkirje 3/2018
24.08.2018Turun yliopiston arkeologian ja historian opintoja verkko-opintoina
19.08.2018Syksyn kursseja opistoissa
07.02.2018Angolaisten 100 mielenkiintoisinta muinaisjäännöstä ja esinettä: osa 2
10.01.2018JFArchaeology varmistuneita tulossa olevia yleisökaivauksia 2018