Arkeologian opintoja Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa

10.09.2018

Lähesty arkeologiaa tieteellisestä näkökulmasta! Arkeologian opinnoille on ominaista pitkä
aikaperspektiivi: sen tutkimuskohteet ulottuvat varhaisimmasta kivikaudesta aina nykyhetkeen asti. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman tai kulttuuriperinnön maisteriohjelman mukaisia opintoja.
 
Arkeologian opintokokonaisuus 15 op: 
- Arkeologian perusteet, lisätietoja ja ilmoittautuminen (4.9 mennessä) 
- Archaeology of Finland and Neighbouring Areas, lisätietoja ja ilmoittautuminen (30.10 mennessä) 
- Arkeologiset analyysimenetelmät, lisätietoja ja ilmoittautuminen (31.10 mennessä) 
 
- Arkeologian teemaopintoja: 
- Arkeologian teoria, lisätietoja ja ilmoittautuminen (5.9 mennessä)
- Arkeologiset aineistot, lisätietoja ja ilmoittautuminen (16.1 mennessä) 
 
- Arkeologiaa temaattisesti, useita kursseja mm.
Aineellinen kulttuuri historiallisen ajan lähteenä, syksy 2018
Ruokaan ja ruokailuun liittyvien löytöjen tulkintaa keskiajalla ja uudella ajalla, kevät 2019
Venäjän arkeologian ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä, kevät 2019
 
Lisätietoja arkeologian opinnoistamme osoitteessa: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-
yliopisto/opinnot/arkeologia 
 
Tervetuloa mukaan!
01.11.2018Arkeologipäivät 2018 Lammilla 22.-23.11.
01.11.2018ANGON jäsentapaaminen 17.11.2018
01.11.2018Angon jäsenkirje 5/2018
01.10.2018Tutustumiskäynti konservointikeskukseen 5.11.
10.09.2018Arkeologian opintoja Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa
24.08.2018Turun yliopiston arkeologian ja historian opintoja verkko-opintoina
19.08.2018Syksyn kursseja opistoissa
07.02.2018Angolaisten 100 mielenkiintoisinta muinaisjäännöstä ja esinettä: osa 2