Angon opintostipendien haku vuonna 2020

16.03.2020

Tarkoitus
Stipendien tarkoitus on edistää arkeologian harrastuksen aloittamista ja syventämistä tukemalla mm. jäsenten arkeologisia opintomatkoja, arkeologian opiskelua ja osallistumista kaivauksille. Laite- ja kirjahankintoihin ja vastaaviin kohteisiin stipendiä ei kuitenkaan myönnetä.

Stipendien myöntäminen
Stipendit julistetaan vuosittain haettaviksi jäsenkirjeessä keväällä. Stipendeinä jaettava summa vuonna 2020 on 500€. Yhdistyksen hallitus päättää stipendien jaosta, vahvistaa hakijoiden stipendien käyttö- ja raportointisuunnitelmat sekä ilmoittaa päätöksistä hakijoille kesäkuun alussa. Stipendien saaja(t) julkistetaan myöhemmin jäsenkirjeessä. Stipendi voidaan myöntää korkeintaan kolmelle hakijalle saman vuoden aikana. Samalle hakijalle stipendi voidaan myöntää enintään kahdesti.

Stipendin haku
Yhdistyksen hallitukselle (puheenjohtajan sähköpostiin) viimeistään 30.5. osoitetun vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää jäsenen yhteystiedot, lyhyt kuvaus aiemmasta harrastustoiminnasta sekä suunnitelma stipendin käytöstä ja käytön raportoinnista perusteluineen.

Stipendin käyttö ja raportointi
Stipendin saajan tulee käyttää myönnetty summa hyväksyttyyn tarkoitukseen ja laatia käytöstä raportti vahvistetun suunnitelman mukaan.

23.03.2020Angon jäsenkirje 2/2020 ja jäsenmaksut
16.03.2020Angon opintostipendien haku vuonna 2020
28.01.2020Angon jäsenkirje1/2020 ja vuosikokouskutsu