Angon opintostipendien haku 2024

29.03.2024

Tarkoitus
Stipendien tarkoitus on edistää arkeologian harrastuksen aloittamista ja syventämistä tukemalla mm. jäsenten arkeologisia opintomatkoja, arkeologian opiskelua ja osallistumista kaivauksille. Laite- ja kirjahankintoihin ja vastaaviin kohteisiin stipendiä ei kuitenkaan myönnetä.

Stipendien myöntäminen
Stipendit julistetaan vuosittain haettaviksi jäsenkirjeessä keväällä. Stipendeinä jaettava summa vuonna 2024 on 500€. Yhdistyksen hallitus päättää stipendien jaosta, vahvistaa hakijoiden stipendien käyttö- ja raportointisuunnitelmat sekä ilmoittaa päätöksistä hakijoille kesäkuussa. Stipendien saaja(t) julkistetaan myöhemmin jäsenkirjeessä. Stipendi voidaan myöntää korkeintaan kolmelle hakijalle saman vuoden aikana. Samalle hakijalle stipendi voidaan myöntää enintään kahdesti.

Stipendin haku
Yhdistyksen hallitukselle osoitetun vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää jäsenen yhteystiedot, lyhyt kuvaus aiemmasta harrastustoiminnasta sekä suunnitelma stipendin käytöstä ja käytön raportoinnista perusteluineen. Hakemus pyydetään lähettämään sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtajalle Tiina Timperille (tiina.timperin(at)gmail.com) viimeistään 31.5.

Stipendin käyttö ja raportointi
Stipendin saajan tulee käyttää myönnetty summa hyväksyttyyn tarkoitukseen ja laatia käytöstä raportti vahvistetun suunnitelman mukaan.

07.04.2024Pirkanmaan arkeologisten tutkimusten esittelypäivä.
04.04.2024Arkeologisia kenttätöitä Varsinais-Suomessa 2023
29.03.2024Angon opintostipendien haku 2024
26.03.2024Angon jäsenkirje 2/2024
22.03.2024Angon kesäretki 15.6. Pentalan Saaristomuseoon
17.03.2024Kaivauksia 2024 - Viron kaivaukset varmistuneet Heinäkuun alkuun
13.03.2024Helsinki Archaeology Seminar lecture on March 22nd
04.10.2023Jan Fastin yleisökaivaukset 2024